Japanin kriittiset haasteet

Alkanut 21. vuosisata asettaa Japanin taloudelle uudenlaisia, kriittisiä haasteita. Maailmassa on tapahtunut radikaalisia muutoksia. Kehitystä raastaneet ideologiset kiistat ovat hävinneet. Maailmaa yhdistää nyt lähes yleismaailmalliseksi muuttunut usko demokratiaan ja markkinatalouteen. Maailmankaupan vapautuminen, yhdentyminen sekä informaatioalan ja viestintäteknologian valtava kehitys ovat muuttaneet maailmantalouden yhdeksi suureksi markkina-alueeksi. Uudet ilmiöt ovat panneet liikkeelle kaksi mahtavaa voimaa: taloudellisten tekijöiden ylivallan kansainvälisten suhteiden määräytymisessä sekä ankaran yksilöiden, yritysten, alueiden ja kokonaisten kansakuntien välisen kilpailun.Sivut 239-240