Japanin kolmas avautuminen

Viime vuosina on puhuttu ja kirjoitettu paljon Japanin "kolmannesta avautumisesta" eli kolmannesta kansainvälistymisen vaiheesta. Historialliset vertauskohteet ovat ilmeiset. Vuosisatoja eristäytyneenä elänyt Japani avautui ensimmäisen kerran muulle maailmalle 1800-luvun Meiji-restauraation jälkeen...
Toinen avautuminen tapahtui toisen maailmansodan jälkeen amerikkalaisen miehityshallinnon kovalla kädellä pakottamana, syvällisenä muutosprosessina ja Japanin demokratisoimisena...Kolmannella avautumisella tarkoitetaan uudistuksia, joiden toteuttaminen aloitettiin muutamia vuosia ennen vuosituhannen vaihdetta ja joista osa on edelleen toteuttamisvaiheessa.Sivut 235-236