Japanin kansainvälinen rooli

Japanin toisessa maailmansodassa kärsimä, historiansa ensimmäinen suuri tappio ravisteli japanilaisten sielunelämää. Sodan jälkeen Japani varoi osallistumasta aktiivisesti mihinkään kansainväliseen toimintaan. Japanilaiset tyytyivät siihen, että Yhdysvallat huolehti molempien puolesta kansainvälisistä poliittisista ja sotilaallisista suhteista. Tällainen perusasenne eli Japanissa pitkään.
Maailma kuitenkin muuttuu. Maailman toiseksi suurimpana taloutena Japani ei voi pysytellä passiivisena sivustakatsojana maailman asioiden hoidossa. Se ei vahingoittaisi vain Japania itseään, vaan se olisi epätoivottavaa myös kansainvälisen vakauden kannalta. Taloudellinen menestys on auttanut japanilaisia palauttamaan itseluottamuksensa ja kansallisen ylpeyden tunteensa. Kylmän sodan päättyminen, Persianlahden sotakokemukset sekä Afganistanin ja Irakin tilanne antoivat japanilaisille mahdollisuuden tutkia uudelleen rooliaan kansainvälisen rauhan ja vakauden edistämisessä.Japanilaisten ajatusmaailmassa on ollut kolme Japanin kansainvälistä roolia koskevaa päälinjaa. Eräät ovat pitäneet Japania pienenä, mutta loistavana maana. Toisen koulukunnan mielestä Japanille olisi edullista pysyä sotilaalliseen voimaan turvautumattomana, taloudellisena suurvaltana. Kolmannen linjan kannattajat ovat halunneet muuttaa Japanin "normaaliksi", muiden merkittävien teollisuusmaiden kaltaiseksi maaksi. "Normaalin maan" käsite on kuitenkin hankala ja sen käyttäytymissäännöt vaihtelevat eri aikoina.Sivut 333-335