Japanin "alkuräjähdys"

1990-luvun alkupuoliskolla Japanin rahoitusjärjestelmästä katsottiin puuttuvan vapautta. Sitä pidettiin sääntöjensä puolesta epäselvänä ja muilta mailta suljettuna. Japanin rahoitussektori oli jäänyt jälkeen muiden finanssikeskusten kehityksestä. Siihen haluttiin tehdä mullistavia muutoksia. Suunniteltua rahoitussektorin uudistamista alettiin kutsua "Tokion alkuräjähdykseksi", joka on käsitteenä peräisin kosmologiasta. Laajemmassa merkityksessä sillä ymmärretään minkä tahansa uuden aikakauden aloittavaa muutosta. Tokion alkuräjähdyksen toteuttaminen aloitettiin parikymmentä vuotta Yhdysvalloissa ja yli vuosikymmenen Britanniassa tehtyjen rahoitussektorin "Big Bang" -uudistusten jälkeen.Sivut 244-246