Japanilaistyyppinen liikkeenjohtojärjestelmä

Keskusteltaessa Japanin talousjärjestelmän ja yritystoiminnan uudistamisesta 21. vuosisadan uusia vaatimuksia vastaavaksi on usein tuotu esille järjestelmään vakiintuneiden, ns. japanilaistyyppisten toimintatapojen muuttamis- tai säilyttämistarve.
Näillä tarkoitetaan mm. pitkäaikaisia työsuhteita, työnantajan tuntemaa vastuuta työntekijöistään ja työntekijäin vastuuta työnantajayrityksensä menestymisestä. Samoin kuin jonkin maan sivistys ja kulttuuri koostuvat monista eri elementeistä, siten myös maan soveltama markkinatalousjärjestelmä voi koostua monenlaisista yleismaailmallisista ja maan omaan kulttuuriin liittyvistä elementeistä.Sivut 106, 109, 219, 236-238, 267