Japanilaisten "työhulluus"

Japanilaisten "työhulluutta" on pyritty selittämään useilla eri syillä, muun muassa sillä, että niin moni viljelijä eli aikoinaan kädestä suuhun -periaatteella pienen maatilkkunsa varassa. Eräs tärkeä syy on kaikille japanilaisille yhteinen pyrkimys saavuttaa ryhmänsä hyväksyntä. Kalvinistien tavoin japanilaiset pitävät laiskuutta vakavana paheena. Eräs japanilainen yritysjohtaja on selittänyt asian sanomalla: \"Jos ryhmäsi jäsenet tekevät ahkerasti työtä, mutta sinä et tee, ryhmä kääntää sinulle selkänsä, ja ryhmästä erottaminen on pahinta, mitä japanilaiselle voi tapahtua.\"Sivu 138