Japanilaisten säästämisalttius

Eräs kehityksen peruspilareista on ollut japanilaisten perinteisenä hyveenään pitämä säästäväisyys. Se on taannut yhteiskunnan kehitystyön rahoittamiseen runsaasti pääomia. Japanilaisten mielestä luonnonrikkauksiltaan köyhä maa voi rikastua vain ahkeran työnteon, hyvän koulutuksen ja säästäväisyyden avulla...
Japanilaisten säästämisalttius on ollut pitkään korkealla tasolla. IMF:n mukaan japanilaiset säästivät vuonna 2004 kansantulostaan 28 %, mutta sijoittivat siitä kotimaahan vain 24 %. Loput menivät ulkomaisiin sijoituksiin, etenkin Yhdysvaltoihin...On mielenkiintoista, että japanilaisten ja aasialaisten yleensäkin hyveenä ja ylpeilyn aiheena pitämä säästäväisyys nähdään jossakin muualla paheena. Yhdysvalloissa on jo parin vuosikymmenen ajan esitetty ankaraa arvostelua Japanin korkeasta, "surullisen kuuluisaksi" ja "pahamaineiseksi" leimatusta säästämisestä...Sivut 212, 284-285