Inhimillinen kapitalismi

Japanilaisen liikkeenjohdon eräänä tärkeimpänä piirteenä on pidetty työntekijöissä ilmenevien voimavarojen korostamista ja inhimillisten suhteiden kunnioittamista. Hitotsubashin yliopiston professori Hiroyuki Itami on luonnehtinut Japanin yritysjärjestelmää \"inhimillisen kapitalismin\" ilmentymäksi - kapitalismiksi, joka kiinnittää huomionsa enemmän ihmisissä ilmenevään kuin monetaariseen pääomaan.
Itamin mielestä kapitalistiset yritysjärjestelmät on tavanomaisesti rakennettu rahan luovuttajien ympärille. Japanilaistyyppinen \"inhimillinen kapitalismi" sen sijaan korostaa ihmisiä perustavaa laatua olevina, niukkoina voimavaroina, joita tarvitaan taloudellisessa toiminnassa. Se pitää yrityksen rakentamisen ensisijaisena mallina ihmispääoman luovuttajien liittämistä yrityksen verkkoon.Työntekijät, jotka ovat vakuuttuneita pitkäaikaisista siteistään yritykseensä, voivat toimia pitkän aikavälin perspektiivillä kaikissa liikkeenjohtoon liittyvissä kysymyksissä. Säännöllinen työtehtävien vaihtelu tekee eri osastojen ja työpaikkojen välisen informaation vaihdon ja yhteydenpidon joustavammaksi. Nopean teknologisen kehityksen aikana monipuolisen kokemuksen omaavien ihmisten on myös helpompi sopeutua muutoksiin kuin henkilöiden, joilla on rajoitetummat tiedot ja taidot.Sivu 102