Informaatioyhteiskunta

Informaatioteknologian edistymisen myötä ihmiskunta oli vuosituhannen vaihtuessa historiallisessa kehitysvaiheessa. Pohjois-Amerikan ja eräät Euroopan kansat olivat siirtymässä uuteen aikakauteen, tietoa arvostavaan yhteiskuntaan. Aluksi japanilaiset totesivat olevansa tietoteknologian käytössä Yhdysvaltoja ja Pohjoismaita jäljessä. Vuonna 2006 Internetissä oli tehnyt ostoksiaan 15-69 vuoden ikäisistä japanilaisista vain 23 %.
Tietokonealalla Japanin kehitys on ollut hämmästyttävä. Puolijohteiden, ja optisia kuituja valmistavien koneiden ja laitteiden alalla Japani on kyennyt käyttämään hyväkseen teollista tuotantojärjestelmäänsä noustakseen nopeasti alan huipulle maailmassa. Japanin johtoasema optisten kojeiden linssien valmistuksessa on tarjonnut mahdollisuuden maailmanmarkkinoiden hallintaan televisiolaitteista lääkärien sisätähystyskojeisiin. Japanilaisista linssien valmistajista Canon ja Nikon hallitsevat yli ⅔ piilastuille pienen pieniä virtapiirejä painavien valolitografiakoneiden maailmanmarkkinoista. Japanilla on dominoiva asema myös matkapuhelimien yhdeksän tärkeän avainkomponentin valmistajana.Sivut 77, 82-83, 237, 257