Inflaatiotavoitteinen rahapolitiikka

Useiden maailmalla tunnettujen taloustieteilijöiden mielestä deflaation todellinen syy on liian alhainen kysyntä, joka voitaisiin hoitaa kuntoon makroekonomisin elvytyskeinoin. He ovat esittäneet, että deflaation saattamiseksi kuriin Japanin keskuspankin tarvitsisi ainoastaan asettaa talouden kehitykselle inflaatiotavoite ja jatkaa rahan painamista. Myös useimmat japanilaiset taloustieteilijät tuntuvat pitävän hintojen alenemisen pääasiallisena syynä riittävän vahvan kotimaisen kysynnän puuttumista ja halpojen tuontitavaroiden tulvaa.
Japanin pankkilaki asettaa kuitenkin keskuspankin tehtäväksi nimenomaisesti sen, että pankin rahapolitiikka "pyrkii vaikuttamaan kansantalouden terveeseen kehitykseen tukemalla vakaan hintatason saavuttamista". Inflaatio- ja deflaatiokehitystä koskevia odotuksia on vaikea lakaista pois ihmisten mielistä, jos ne kerran ovat päässeet sinne pesiytymään. Sen vuoksi tuntuu varsin mahdottomalta ajatukselta asettaa keskuspankin tehtäväksi inflaation vastustaminen ja seuraavassa vaiheessa sen suosiminen. Ihmisten luottamuksen saavuttamiseksi rahapolitiikkaa kohtaan on tärkeätä, että keskuspankki pitää jatkuvasti kiinni inflaation tai deflaation torjumisen politiikkansa tavoitteesta. Jos "säädellyn inflaation" politiikkaa koskevalla ehdotuksella tähdätään tietynasteisen inflaation kehittämiseen, tämän vaihtoehdon puolustaminen vaikuttaa vaikealta tehtävältä.Sivut 178- 179, 213