Ikäihmisten halukkuus työntekoon

Kun Japanissa päätettiin nostaa eläkkeelle siirtymisen raja 65 vuoteen ja halukkaille sen ylikin, eräät japanilaiset yritykset ryhtyivät tekemään muutoksia työolosuhteisiinsa, työympäristöön ja työaikoihin. Ne halutaan sopeuttaa paremmin vanhempien työntekijöiden tarpeisiin. Japanin ikäihmiset tuntevat voimakasta halukkuutta työntekoon ja he ovat myös erittäin innostuneita mahdollisuuksistaan elinikäiseen oppimiseen. Se lisää mielenkiintoa elämän jatkamiseen.
Japanissa on työnteon päättyminen ja uuden työpaikan etsiminen monille eläkkeelle joutuneille ihmisille suuria henkisiä paineita synnyttävä kysymys. Ikääntyvässä yhteiskunnassa se merkitsee myös työkykyisen ja työhaluisen väestönosan voimavarojen tuhlausta. Samoinhan myös Suomessa monien kalliisti koulutettujen, terveiden ja työhaluisten ihmisten siirtäminen eläkkeelle pilkkimään ja pelaamaan golfia jo ennen varsinaista eläkeikää on yhteiskunnan voimavarojen suurta ja järjetöntä tuhlausta.Sivu 143