Ihmisten työhalun horjuttaminen

Japanissa on arvosteltu japanilaisille suositeltua työnteon ja säästämisen supistamista. Japanilaiset ovat Meiji-restauraatiosta lähtien tehneet parhaansa pitääkseen kansantaloutensa terveenä ja tarjotakseen jokaiselle riittävästi työ- ja toimeentulomahdollisuuksia.
He joutuivat tekemään yli-inhimillisiä ponnistuksia selvitäkseen sodanjälkeisestä kaaoksesta ja öljyshokeista. Nyt on sanottu, että kaikki japanilaisten pyrkimykset ovat olleet virheellisiä. Ajatuksena tuntui olevan, että jos heikennämme ihmisten halua tehdä työtä, kalvamme heidän ahkeruutensa etiikan perustukset ja hylkäämme kohtuullisuuden raha- ja finanssi-politiikassa - toisin sanoen, jos kylvämme huolettomasti rahaamme ympäriinsä ja otamme elämän kevyesti - niin elämän laatu paranee ja taloutemme tulee terveemmäksi. Ihmisen täytyy olla vähän omituinen ajatellakseen tällä tavoin.Sivu 230