Hyvä koulutus tarjoaa parhaan työuran

Japanin yhteiskunnassa arvostetaan perinteisesti kalevalaiseen tapaan tiedon valtaa ja opillista sivistystä. Japanissa toimi jo feodaaliajalla lääninherrojen ylläpitämiä kouluja samurai-luokan lapsille ja kuntien kouluja rikkaiden kauppiaiden ja maanviljelijöiden lapsille. Ensimmäinen yliopisto perustettiin 600-luvulla. Moderni koululaitos syntyi Japaniin vuonna 1872. Vuodesta 1886 lähtien tehtiin 3-4 vuoden alkeisopetus kaikille kansalaisille pakolliseksi.
Noin 97 % keskiasteen suorittaneista oppilaista on vuodesta 1995 lähtien jatkanut opintojaan lukiossa. Parhaisiin yliopistoihin pääsystä käydään ankaraa kilpailua, koska hyvä koulutus on paras tae hyvästä työpaikasta. Tietenkin myös parhaina pidettyjen valmennuskurssien opiskelupaikoista on tiukka kilpailu. Lukionsa päättäneistä oppilaista 52 % opiskeli vuonna 2005 yliopistoissa. 72 % opiskeli yliopistoissa ja erilaisissa korkeakouluissa. Naisten osuus heistä oli lähes yhtä suuri kuin miesten.Sivut 122-123