Hallinnolliset ja fiskaaliset uudistukset

Japanin hallitus on pyrkinyt keventämään ihmisten ja yritysten taakkaa tehostamalla hallintoa, lisäämällä sosiaaliturvaa ja paikallista itsehallintoa...
Hallituksen suurena haasteena oli byrokratian uudelleen järjestely ja rakenteiden muuttaminen. Tämän haasteen kaikki sodanjälkeiset hallitukset olivat väistäneet. Hallituksen vuonna 1999 parlamentin hyväksyttäväksi esittämät lukuisat uudet lakiehdotukset hallinnon uudelleen järjestelyistä toteutettiin tammikuussa 2001...Hallinnollisten uudistusten päätavoitteena on ollut hajottaa keskushallinnon ministeriöiden ja virastojen tähänastiset rakenteet ja luoda niiden sijaan kevennetty byrokratia. Heinä-kuussa 1999 valtiopäivillä hyväksyttiin kahdella keskushallinnon uudelleen järjestämistä koskevalla lakipaketilla uudet säädökset suuremman itsehallinnon antamisesta paikallishallinnolle...Viranomaisten harjoittaman sääntelyn lieventäminen ja turhan sääntelyn poistaminen on ollut hallituksen eräs keskeinen tavoite pyrittäessä keventämään hallintoa ja tekemään sen toiminta joustavammaksi...Sivu 270