’Freeter’, elämää opiskeleva nuori

On esitetty arvioita, että japanilaisten nuorten työkäyttäytymisen uusi trendi saattaa muuttaa kansakunnan lopullisesti. Tällä tarkoitetaan nuorten uusia asenteita ja muodikkaana pitämää tapaa "opiskella elämää". Japanissa näistä nuorista käytetään "freeter" -termiä. Sillä tarkoitetaan loppututkinnon suorittanutta, 15-34 vuotiasta, tilapäis tai osa-aikatyössä olevaa henkilöä, joka ei enää opiskele. "Freeter" yleensä kyllästyy nopeasti saamaansa pysyvään työpaikkaan ja ryhtyy kokeilemaan työn murheista vapaampaa elämää. "Freetereitä" oli tehtyjen arvioiden mukaan noin 2,5 miljoonaa vuonna 2005. Koulutuksensa päättäneistä nuorista suuri osa sanoutuu nykyään irti työpaikastaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana: keskikoulun suorittaneista 70 %, lukion päättäneistä 50 % ja akateemisen loppututkinnon suorittaneistakin 30 %.Sivut 119, 133-134