Eläkeikä

Peruseläkkeen maksaminen alkaa Japanissa periaatteessa 65 vuoden iässä, mutta 60-64 vuotiaiden miesten osalta iän täysimääräiseen soveltamiseen on alettu siirtyä asteittain vuosina 2001-2013. Naisten osalta siirtymävaihetta on myöhennetty 5 vuodella. Peruseläkkeen saamisen voi aloittaa etukäteen jo 60 vuoden iästä lähtien...
Peruseläkkeen lisäksi eri alojen työntekijät saavat työeläkettä, joka on suhteutettu heidän maksamiinsa vakuutusmaksuihin. Työeläkkeen määrä lasketaan eläkkeensaajan koko työiän keskimääräisistä kuukausiansioista, jotka muunnetaan nykytasolle nettopalkkaindeksillä...Sivut 120, 143, 149, 259, 275-276