Elvytyspaketit

Kuplatalouden jälkeisen pysähtyneisyyden tilan korjaamiseksi Japanin hallitus ryhtyi harjoittamaan talouden elvytystä. 1990-luvulla hallitus toteutti 10 elvytyspakettia. Talouselämän pyöriä pantiin käyntiin pumppaamalla siihen lainarahalla rahoitettua, valtavan suurta 126 bilj. jenin (vuoden 1999 kurssiin 1 228 mrd euron) elvytystukea. Elvytykseen käytetty summa edusti neljännestä Japanin vuoden 1999 bruttokansantuotteesta. Se oli yli neljänneksen suurempi kuin Suomen bruttokansantuote yhteensä vuosina 1990-99. Rahankäytön määrä teki siitä historian suurimman elvytysyrityksen...Sivut 200, 211