’Elinikäinen’ työsuhde

Japanin järjestelmän jatkuvuuden eräänä mittapuuna on käytetty ns. elinikäistä työsuhdejärjestelmää. Median mielestä "vanhat" työmarkkinat, jotka tarjosivat vakaata, koko työelämän kestävää työsuhdetta, näyttävät lopullisesti hävinneen. Tämä yleinen näkemys ei pidä paikkaansa. Tutkimusten mukaan työmarkkinat ovat nykyään vakaampia kuin mitä yleensä kuvitellaan. Työajan kestolla mitattu työsuhteiden vakaus on ollut tyypillistä erityisesti Japanille, jossa sekä miesten että naisten työsuhteen kesto on viimeisten 20 vuoden aikana jatkuvasti lisääntynyt.Sivut 85-86, 100, 116, 122, 146, 269