Deflatorisen rakenteen syntyminen

Pari vuosikymmentä jatkunut poliittinen ja taloudellinen kehitys johti maailmantalouden uuteen globaalia deflaatiota synnyttävään aikaan. Deflaatiosta tuli ihmisille uusi mörkö. Japanin taloudellisen tutkimuskeskuksen puhenjohtaja Akira Kojima on sanonut, että yleistyneen käsityksen mukaan inflaation aikakausi on päättymässä maailmantaloudessa. "Olemme siirtymässä aikaan, jossa pohjavirtauksena on deflatorinen kehitys".
Sekä kuluttaja- että tuottajahinnat ovat laskeneet monissa maissa viime vuosina. Japanissa ja muissakin Itä-Aasian maissa on koettu lievää deflaatiota. Useimmissa teollisuusmaissa ei ole ilmennyt suoranaista deflaatiota, mutta tapahtunut kehitys on painanut inflaation huolestuttavan alhaiseksi. Liian alhainen kysyntä ei nyt ole deflatorisen rakenteen syntymisen pää-syynä, vaan tavaroiden liiallinen tarjonta. Siitä on osavastuussa halpatuonti.Sivut 181-184, 233