Deflaation vastaiset toimenpiteet

Helmikuun lopulla 2002 Japanin hallitus hyväksyi uuden toimintalinjan, pakettiratkaisun deflaation torjumiseksi. Se asetti pääministeri Koizumin vaikeaan pulmatilanteeseen deflaation torjumisessa.
Deflaation vastaisessa toimenpidepaketissakin hallitus piti keskeisenä pankkien hoitamattomien lainojen nopeaa poistamista. Sitä pyrittiin edistämään mm. kiristämällä pankkien tarkastuksia ja helpottamalla edelleen keskuspankin lainaehtoja pankeille. Lainojen poistaminen uhkasi kuitenkin kiihdyttää deflaation etenemistä, sillä sen uskottiin merkitsevän myös konkurssien lisääntymistä ja työttömyyden kasvua. Lokakuussa pakettiin liitettiin muitakin toimenpiteitä, joista hallitus korosti erityisesti rakennemuutoksen tarvetta. Suunnitelmiin kuului myös verotuksen uudistaminen, kotimaisen teollisuuden ulkomaille siirtymisen hillitseminen, rahoitusjärjestelmän vakaannuttaminen ja osakemarkkinoiden vahvistaminen.Hallituksen mielestä finanssipolitiikan keinot olivat osoittautuneet tehottomiksi. Finanssipolitiikan lisähöllentämiselle ei katsottu enää olevan varaa, koska julkisen sektorin velka oli monien mielestä paisunut liian suureksi. Tällaisten väitteiden esittäjät tuntuvat olleen ainakin osittain oikeassa. Eräiden taloustieteilijöiden mielestä kysyntää olisi voitu vahvistaa ja deflaatio pysäyttää, jos rahapolitiikan ja finanssipolitiikan kevennyksiä olisi käytetty samansuuntaisesti.Sivut 179-180