Byrokratian ja liikkeenjohdon arvostelua

Maan johtavista yliopistoista valmistuneet, vuosikurssiensa parhaista oppilaista valitut Japanin ministeriöiden virkamiehet ovat olleet kansakunnan kunnianhimoista älymystöeliittiä. He ovat yleensä laatineet valtiopäivien hyväksyttäviksi esiteltävät lakialoitteet, määränneet asioiden tärkeysjärjestyksen ja päättäneet erilaisista toimenpiteistä ja niiden toteutuksesta. Esimerkiksi valtion budjetin laatimisesta vuoteen 2001 saakka vastanneet valtiovarainministeriön virkamiehet pahastuivat suuresti, jos parlamentti yritti kajota heidän lukuihinsa. Ministeriön virkamiesten kuultiin jopa nurisevan: \"Budjetti ei liity millään tavoin politiikkaan eikä poliitikkojen pitäisi sekaantua hallinnolliseen toimintaan!"
Tämä kuvaa Japanin talouselämän ja politiikan linjanmäärittelyssä ilmennyttä johtamista, joka on ollut merkittävällä tavalla voimakkaan virkakoneiston käsissä. Vain harvat poliitikot ovat kyenneet näyttelemään siinä ratkaisevaa roolia. Viime vuosina poliitikkojen asenteissa on kuitenkin tapahtunut muutoksia. Virkamiesten epäonnistuttua rahoitussektorin valvontatehtävissään ja useiden virkamiesten jouduttua syytteeseen lahjustenotoksi tulkituista kestitysskandaaleista paineet virkamiesten mahdin suitsiin panemiseksi kovenivat. Valtiovarainministeriöltä otettiin vuonna 1998 pois rahoituslaitosten valvonta ja vuonna 2001 valtion tulo- ja menoarvion laadinta. Eräät poliitikot ovat kyenneet "valtaamaan" itselleen keskeisen vaikuttajan aseman budjettivarojen käytön suunnittelussa.Yhteisymmärrykseen pääsemistä helpottaa hallinnon, politiikan ja elinkeinoelämän ylimpien piirien yhteenkuuluvaisuuden tunne. Ylimpien virkamiesten tavoin lähes kaikki johtavat poliitikot ja liikemiehet kuuluvat samaan laajaan \"vanhojen ystävien\" veljeskuntaan. Sen jäseniä yhdistävä tekijä on se, että he kaikki ovat opiskelleet maan parhaissa yliopistoissa.Sivut 109-110