Asenteet työsuhdekäytäntöön muuttuvat

Japanissa on ollut havaittavissa voimakkaita paineita työsuhdekäytännön muuttamiseksi vastaamaan paremmin yhteiskunnan ja talouselämän muuttuvia rakenteita.
Paineiden alkuunpanijoita ovat työntekijöiden muuttuneet asenteet, väestön ikääntyvä rakenne ja naisten kasvava osuus työvoimasta. Paineita aiheuttavat myös mikroelektroniikan edistymisessä ja muilla teknologian osa-alueilla tapahtunut kehitys sekä yritysten toiminnan globalisoituminen. Japanin sosiaalipolitiikan neuvostona tunnettu hallituksen neuvoaantava elin esitti jo vuonna 1992, että yhteiskunnan tulisi panna enemmän painoa yksilöille. Neuvosto suositteli muutoksia Japanissa vakiintuneeseen työsuhdekäytäntöön, joka on rohkaissut työntekijöitä keskittämään elämänsä työnantajayrityksensä ympärille. Muutoksia suositeltiin nimenomaan virkaikäjärjestelmään, yrityksen huolenpitoon työntekijöittensä asunnoista ja työajan lyhentämiseen. Monet yritykset ryhtyivätkin tekemään muutoksia järjestelmiinsä näiden suositusten mukaisella tavalla...Sivu 119