Amerikkalaisten tyrkyttämä "uusi talous"

Business Week -lehti selosti vuonna 1995 näkemystä, että Yhdysvalloissa oli käynnistynyt uudenlainen taloudellinen muutosprosessi. Myöhemmin sitä ryhdyttiin kutsumaan "uudeksi taloudeksi". Mitä "uudella taloudella" sitten tarkoitetaan? ...
Uuden talousopin puoltajat ovat selittäneet tuottavuuden kasvun johtuneen digitaalivallankumouksesta. Tietokoneiden tuella on kehitetty uusia tuotteita ja alennettu niiden hintaa. Eräiden arvailujen mukaan tietokoneteknologia olisi lisännyt tuottavuutta yhdellä prosenttiyksiköllä. Tuottavuuden kasvun nopeutumisen sanottiin muuttaneen talouselämän aikaisemmat säännöt. Tällaisesta tuottavuuden nopeutumisesta ei kuitenkaan kyetty esittämään vakuuttavaa tilastollista näyttöä. Taloustieteen Nobel-palkinnon saanut Robert Solow on todennut, että "tietokoneiden aikakausi näkyy kaikkialla paitsi tuottavuustilastoissa"...Media ja monet ekonomistit ovat pitäneet ikäänkuin uskonkappaleenaan, että Yhdysvallat olisi viitoittanut tien "uuden talouden aikakauteen". Jotkut kuvittelivat, että Yhdysvallat olisi katkaissut siteensä suhdannevaihteluihin ja keksinyt ikiliikkujan hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. Uuden talousopin Yhdysvalloissa yleisesti hyväksytty selitys perustui uskoon, että nyt olisi siirrytty nopeamman, kriisittömän talouskasvun aikakauteen. Sen selitettiin perustuvan markkinoiden globalisoitumiseen, tietotekniikan kehitykseen ja kaiken informaation digitalisoitumiseen. Talouden uskottiin jatkavan kasvuaan ennen näkemättömällä nopeudella digitaalisen teknologian taikavoiman avulla. Kehityksen sanottiin luoneen itseään vahvistavan kasvudynamiikan, joka ei ole enää riippuvainen taloussuhdanteiden oikuista. Tätä kehitystä on tuettu uusliberaalilla talouspolitiikalla. Sen oppien siemenet löysivät nopeasti suotuisan kasvualustan monissa maissa, Suomessakin..Sivut 158-164