’Amakudari’, ’taivaista laskeutuminen’

Talousalan ministeriöistä lähdettyään useimmat Japanin korkeat virkamiehet siirtyvät talouselämän palvelukseen konsultteina tai yritysten ja yhteisöjen hallitusten puheenjohtajina. Menettelyä kutsutaan ilkikurisesti \"amakudariksi", taivaista laskeutumiseksi.
Vuonna 1999 tehdyn tutkimuksen mukaan 127 valtiovarainministeriön ja Japanin keskuspankin eläkkeelle siirtynyttä virkamiestä oli saanut johtotason tai neuvonantajan aseman jostakin tutkimukseen osallistuneesta 138 pankista. Osa virkamiehistä siirtyy myös politiikkaan. Näin syntyneen suhdeverkoston ansiosta eri alojen välillä vallitsee harvinaisen läheinen, näkemyksellinen yhteisymmärrys...Vuoden 2004 alussa valtion yhdeksästä rahoitusalan yhtiöstä kahdeksalla oli huippujohtajana eläkkeelle siirtynyt valtion virkamies, yleensä entinen varaministeri. Hallitus haluaa rajoittaa lukumäärän 50 prosenttiin...Sivut 107-108, 271