Akselikeskeinen nationalismi

Japani on pyrkinyt rakentamaan Aasian-Tyynenmeren alueelle keskinäiseen kansainväliseen riippuvuuteen perustuvan järjestelmän, johon ei liity sotilaallista kunnianhimoa.
Haitat syntyvät pääosin taloudellisen toiminnan sivutuotteena. Viemällä tuotteitaan Japani vie myös japanilaista elintapaa. Tuotteiden saatetaan nähdä turmelevan niitä ostavien ihmisten perinteiset elintavat. Japanin vienti johtaisi siten eräänlaiseen uuskolonialismiin. Eräät japanilaiset tutkijat ovat kutsuneet tätä \"akselikeskeiseksi nationalismiksi\". Se on tiedostamaton tapa, jolla kansallismielinen valtio levittää vaikutustaan naapurikansojen keskuuteen...Sivu 357