Aasian maiden keskinäinen hyvinvointialue

Monien ulkomaalaisten mielestä Japani synnytti ns. Aasian talousihmeen antamalla Itä- ja Kaakkois-Aasian maille suurta talousapua ja lainoja sekä tekemällä sijoituksia ja siirtämällä niihin massiivisesti teollisuuttaan.
Se puolestaan tarjosi paljon uusia työpaikkoja. Japani on ollut alueen tärkein rahoittaja ja alueella tuotettujen tavaroiden suurin viejä ja tuoja. Japani itse asiassa saavutti rauhanomaisella yhteistyöllä suurin piirtein kaiken sen, mihin se pyrki sodan aikana. Silloin sen tavoitteena oli Aasian maiden keskinäisen hyvinvointialueen luominen.Sivut 247, 357